DUIF "Jahorina Konseko " a.d. Pale

Naziv Društvo za upravljanje investicionim fondovima ''JAHORINA KONSEKO PROGRES" a.d. Pale
Skraćeni naziv DUIF "Jahorina Konseko " a.d. Pale
Adresa Srpskih ratnika bb
Grad Pale
Poštanski broj71420
Država Bosna i Hercegovina

Dozvola

Broj rješenja o dozvoli 04-UP-041-3329/07
Datum rješenja o dozvoli03.08.2007.
Datum upisa u sudski registar14.08.2007.

Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje

Njegoš Krajišnik

Kontakt podaci

Telefon 1+387 57 201 640
Telefon 2+
Faks+387 57 201 640
Email fondpale@teol.net
Web adresahttp://www.jahorina-koin.com

Osnovni kapital

Novčani dio (u KM):500.000,00
Nenovčani dio (u KM):0,00

Ukupan broj akcija (za a.d.):500
Nominalna vrijednost akcije u KM (za a.d.):1.000,00

Osnivači društva

NazivSkraćeni nazivAdresaIznos udjela (u KM)Broj akcijaProcenat učešća u osn. kapitalu
"Consseco" DOO Pale Pale, Njegoševa bb 100.000,0010020,00
"Jahorina osiguranje" akcionarsko društvo Pale "Jahorina osiguranje" AD Pale Pale, D.Jeđevića bb 140.000,0014028,00
Aleksandar Jugović Pale, Milana Simovića 29 18.000,00183,60
Veselin Panić Brčko, Slijepčevići bb 18.000,00183,60
Dragan Pajić Brčko, Srpskih oslobodilaca 37 18.000,00183,60
Dušan Bogdanović Pale, Srpskih ratnika 14 18.000,00183,60
Žarko Kunjadić Brčko, Ljudevita Gaja 33/15 8.000,0081,60
Jovo Kosmajac Pale, Podkoran bb 18.000,00183,60
Ljubomir Kovačević Doboj, Đenerala Draže 31 c/43 18.000,00183,60
Marko Popić Sivac, Petra Drapšina 34 18.000,00183,60
Milica Jelić Pale, Kosovska bb 18.000,00183,60
Miroslav Miškić Brčko, Nikole Pašića 7 18.000,00183,60
Mitar Miljanović Pale, D. Jevđevića bb 18.000,00183,60
Momčilo Tepić Banja Luka, Kosovke djevojke 8 18.000,00183,60
Savo Krunić Sokolac, Cara Lazara bb 18.000,00183,60
Sekula Pecikoza Višegrad, Kozačka 13 18.000,00183,60
Spasoje Tuševljak Pale, Jahorina bb 18.000,00183,60
photo
bioBiografija
Ime i prezime Njegoš   Krajišnik
Funkcija Direktor Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani ekonomista Radno iskustvo 6
photo
bioBiografija
Ime i prezime Jovo   Kosmajac
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani pravnik Radno iskustvo 37
photo
bioBiografija
Ime i prezime Miroslav   Miškić
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje Magistar ekonomskih nauka Radno iskustvo 17
photo
bioBiografija
Ime i prezime Spasoje   Tuševljak
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje Doktor ekonomskih nauka Radno iskustvo 25
Nema podataka...
Nema podataka...
Nema podataka...
  Na vrh