DUIF "VB INTER INVEST '' a.d. Banja Luka

Naziv Društvo za upravljanje investicionim fondovima "VB INTER INVEST" a.d. Banja Luka
Skraćeni naziv DUIF "VB INTER INVEST '' a.d. Banja Luka
Adresa Kralja Petra I Karađorđevića br. 139
Grad Banja Luka
Poštanski broj78000
Država Bosna i Hercegovina

Dozvola

Broj rješenja o dozvoli 01-UP-041-1211/07
Datum rješenja o dozvoli05.04.2007.
Datum upisa u sudski registar19.06.2007.

Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje


Kontakt podaci

Telefon 1+387 51 326 720
Telefon 2+
Faks+387 51 326 722
Email vbfond-broker@blic.net
Web adresahttp://www.vb-fond.com/

Osnovni kapital

Novčani dio (u KM):503.000,00
Nenovčani dio (u KM):0,00

Ukupan broj akcija (za a.d.):503
Nominalna vrijednost akcije u KM (za a.d.):1.000,00

Osnivači društva

NazivSkraćeni nazivAdresaIznos udjela (u KM)Broj akcijaProcenat učešća u osn. kapitalu
Mirjana Kučuk 503.000,00503100,00
photo
Ime i prezime Vasilj   Žarković
Funkcija Nadzorni odbor Školska sprema VSS
Zvanje Magistar pravno-ekonomskih nauka Radno iskustvo 32
photo
Ime i prezime Mladen   Trninić
Funkcija Nadzorni odbor Školska sprema VSS
Zvanje Dplomirani ekonomista Radno iskustvo 7
photo
bioBiografija
Ime i prezime Zoran   Šmanja
Funkcija Nadzorni odbor Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani mašinski inženjer Radno iskustvo 18
photo
Ime i prezime Saša   Vukajlović
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani ekonomista Radno iskustvo 7
photo
Ime i prezime Mira   Kučuk
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani ekonomista Radno iskustvo 25
photo
Ime i prezime Miodrag   Mićić
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani inženjer elektrotehnike Radno iskustvo 16
Nema podataka...
Nema podataka...
Nema podataka...
  Na vrh