DUIF ''BORS INVEST" a.d. Banja Luka

Naziv Društvo za upravljanje investicionim fondovima ''BORS INVEST" a.d. Banja Luka
Skraćeni naziv DUIF ''BORS INVEST" a.d. Banja Luka
Adresa Kolubarska 2
Grad Banja Luka
Poštanski broj78000
Država Bosna i Hercegovina

Dozvola

Broj rješenja o dozvoli 01-UP-041-1214/07
Datum rješenja o dozvoli05.04.2007.
Datum upisa u sudski registar09.05.2007.

Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje

Anka Vučen

Kontakt podaci

Telefon 1+387 51 434 222
Telefon 2
Faks+387 51 434 220
Email borsinv@inecco.net
Web adresahttp://www.borsinvest.com

Osnovni kapital

Novčani dio (u KM):500.000,00
Nenovčani dio (u KM):0,00

Ukupan broj akcija (za a.d.):200
Nominalna vrijednost akcije u KM (za a.d.):2.500,00

Osnivači društva

NazivSkraćeni nazivAdresaIznos udjela (u KM)Broj akcijaProcenat učešća u osn. kapitalu
Boračka organizacija Republike Srpske Kralja Alfonsa XIII, br. 1 500.000,00200100,00
photo
Ime i prezime Dražan   Perendija
Funkcija Direktor Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani pravnik Radno iskustvo 24
photo
bioBiografija
Ime i prezime Svetozar   Aćimović
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani elektrotehnički inženjer Radno iskustvo 39
photo
bioBiografija
Ime i prezime Dražan   Perendija
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani pravnik Radno iskustvo 24
photo
bioBiografija
Ime i prezime Stevan   Stević
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje Doktor ekonomskih nauka Radno iskustvo 26
Nema podataka...
Nema podataka...
Nema podataka...
  Na vrh