DUIF "ADVANTIS KAPITAL MENADžMENT" a.d. Banja Luka - u likvidaciji

Naziv Društvo za upravljanje investicionim fondovima ''ADVANTIS KAPITAL MENADžMENT'' a.d. Banja Luka - U likvidaciji
Skraćeni naziv DUIF "ADVANTIS KAPITAL MENADžMENT" a.d. Banja Luka - u likvidaciji
Adresa Krajiških brigada 113
Grad Banja Luka
Poštanski broj78000
Država Bosna i Hercegovina

Dozvola

Broj rješenja o dozvoli 01-UP-041-925/07
Datum rješenja o dozvoli20.03.2007.
Datum upisa u sudski registar26.04.2007.

Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje

Velimir Zdjelar

Kontakt podaci

Telefon 1+387 51 233 710
Telefon 2+
Faks+387 51 233 721
Email velimir.zdjelar@advantiscapital.com
Web adresahttp://www.

Osnovni kapital

Novčani dio (u KM):263.078,00
Nenovčani dio (u KM):0,00

Ukupan broj akcija (za a.d.):263078
Nominalna vrijednost akcije u KM (za a.d.):1,00

Osnivači društva

NazivSkraćeni nazivAdresaIznos udjela (u KM)Broj akcijaProcenat učešća u osn. kapitalu
Fabio Martinelli. Bolonja, Via Enriques 19 6.840,0068402,60
Božidar Šternic Kamnik, Kolenčeva pot 17 5.919,0059192,24
Velimir Zdjelar Banja Luka 22.783,00227838,66
Vladimir Rudić Banja Luka, Relje Kneževića 6 11.391,00113914,32
Gregor Pajek Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični 115A 8.879,0088793,70
Dejan Nikolić Beograd, Makedonska 32 5.722,0057222,17
Dragan Karanović Beograd, Džordža Vašingtona 42 5.722,0057222,17
Dragan Serdar Banja Luka, Karanovac bb 22.783,00227838,66
Emir Buza Visoko, Okolišće 58 24.429,00244299,29
Ešo Gačanin Sarajevo, H.I. Trebinjca 8 24.491,00244919,31
Zoran Došen Banja Luka, Mirka Kovačevića 59 48.143,004814318,29
Igor Celestina Ljubljana, Archinetova ulica 9 22.783,00227838,66
Jasmin Baralija Sarajevo, Hadži Idrizova 5/III 24.491,00244919,31
Nebojaša Antonijević Banja Luka, Krajiških brigada 113, 22.783,00227838,66
Simon Mastnak Rimske Toplice, Zdraviliška cesta 3 5.919,0059192,24
photo
bioBiografija
Ime i prezime Velimir   Zdjelar
Funkcija Direktor Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani ekonomista Radno iskustvo 11
photo
bioBiografija
Ime i prezime Simon   Mastnak
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje magistar ekonomije Radno iskustvo 8
photo
bioBiografija
Ime i prezime Milenko   Gajić
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani inženjer poljoprivrede Radno iskustvo 20
photo
bioBiografija
Ime i prezime Aleksandar   Ljuboja
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani ekonomista Radno iskustvo 10
Nema podataka...
Nema podataka...
Nema podataka...
  Na vrh