DUIF "VIB" a.d. Banja Luka

Naziv Društvo za upravljanje investicionim fondovima "VAUČERSKO INVESTICIONI BIZNIS '' a.d. Banja Luka
Skraćeni naziv DUIF "VIB" a.d. Banja Luka
Adresa Miše Stupara br. 4
Grad Banja Luka
Poštanski broj78000
Država Bosna i Hercegovina

Dozvola

Broj rješenja o dozvoli 01-UP-041-1381/07
Datum rješenja o dozvoli20.04.2007.
Datum upisa u sudski registar05.10.2007.

Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje

Fatima Spahić

Kontakt podaci

Telefon 1+387 51 257 930
Telefon 2+387 51 257 932
Faks+387 51 257 932
Email vibfond@blic.net
Web adresahttp://www.vibfond.com

Osnovni kapital

Novčani dio (u KM):500.000,00
Nenovčani dio (u KM):0,00

Ukupan broj akcija (za a.d.):5000
Nominalna vrijednost akcije u KM (za a.d.):100,00

Osnivači društva

NazivSkraćeni nazivAdresaIznos udjela (u KM)Broj akcijaProcenat učešća u osn. kapitalu
KD KAPITAL, finančna družba d.o.o. KD Kapital d.o.o. Ljubljana, Celovška cesta 206 255.000,00255051,00
Udruženje građana povratnika u Banjaluku UGP Banjaluka Banja Luka, K.K. žrtava 98 24.500,00245049,00
photo
bioBiografija
Ime i prezime Fatima   Spahić
Funkcija Direktor Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani pravnik Radno iskustvo 22
photo
bioBiografija
Ime i prezime Džavid   Gunić
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje diplomirani politolog Radno iskustvo
photo
bioBiografija
Ime i prezime Vojko   Kokoravec
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje magistar ekonomije Radno iskustvo
photo
bioBiografija
Ime i prezime Fatima   Spahić
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani pravnik Radno iskustvo 22
Nema podataka...
Nema podataka...
Nema podataka...
  Na vrh