DUIF "ZEPTER INVEST" a.d. Banja Luka

Naziv Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Zepter Invest" a.d. Banja Luka
Skraćeni naziv DUIF "ZEPTER INVEST" a.d. Banja Luka
Adresa Veselina Masleše 12
Grad Banja Luka
Poštanski broj78000
Država Bosna i Hercegovina

Dozvola

Broj rješenja o dozvoli 01-UP-041-1131/07
Datum rješenja o dozvoli30.03.2007.
Datum upisa u sudski registar11.04.2007.

Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje

Nenad Tomović

Kontakt podaci

Telefon 1+387 51 230 090
Telefon 2+
Faks+387 51 230 092
Email info@zepterinvest.com
Web adresahttp://www.zepterinvest.com

Osnovni kapital

Novčani dio (u KM):1.000.000,00
Nenovčani dio (u KM):0,00

Ukupan broj akcija (za a.d.):1000
Nominalna vrijednost akcije u KM (za a.d.):1.000,00

Osnivači društva

NazivSkraćeni nazivAdresaIznos udjela (u KM)Broj akcijaProcenat učešća u osn. kapitalu
THALER VERMOGENSVERWALTUNG GMBH - Ungargasse 63 1030 Wien 500.000,00500050,00
Društvo za upravljanje investicionim fondovima ZEPTER INVEST a.d. Banja Luka ZEPTER INVEST a.d. Banja Luka Banja Luka, Veselina Masleše 21 500.000,0050050,00
photo
bioBiografija
Ime i prezime Nenad   Tomović
Funkcija Direktor Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani pravnik Radno iskustvo 11
photo
bioBiografija
Ime i prezime Gordana   Vučković
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani ekonomista Radno iskustvo 15
photo
bioBiografija
Ime i prezime Milinko   Klincov
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani inženjer poljoprivrede Radno iskustvo 17
photo
bioBiografija
Ime i prezime Rajko   Kuzmanović
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje Doktor pravnih nauka Radno iskustvo 40
photo
bioBiografija
Ime i prezime Nenad   Tomović
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani pravnik Radno iskustvo 11
photo
bioBiografija
Ime i prezime Vlado   Topić
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje Vojna akademija Radno iskustvo 30
Nema podataka...
Nema podataka...
Nema podataka...
  Na vrh