DUIF ''PRIVREDNIK" a.d. Banja Luka

Naziv Društvo za upravljanje investicionim fondovima ''PRIVREDNIK" a.d. Banja Luka
Skraćeni naziv DUIF ''PRIVREDNIK" a.d. Banja Luka
Adresa Kralja Petra I Karađorđevića br. 97
Grad Banja Luka
Poštanski broj78000
Država Bosna i Hercegovina

Dozvola

Broj rješenja o dozvoli
Datum rješenja o dozvoli 
Datum upisa u sudski registar 

Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje

Pero Jandrić

Kontakt podaci

Telefon 1+387 51 216 995
Telefon 2+387 51 219 832
Faks+
Email privred@teol.net
Web adresahttp://www.privrednikfond.com

Osnovni kapital

Novčani dio (u KM):504.000,00
Nenovčani dio (u KM):0,00

Ukupan broj akcija (za a.d.):1008
Nominalna vrijednost akcije u KM (za a.d.):500,00

Osnivači društva

NazivSkraćeni nazivAdresaIznos udjela (u KM)Broj akcijaProcenat učešća u osn. kapitalu
S.T. HAMMER družba za investicije d.o.o. S.T. HAMMER Šubičeva ulica 3, Ljubljana 504.000,001008100,00
photo
bioBiografija
Ime i prezime Pero   Jandrić
Funkcija Direktor Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani ekonomista Radno iskustvo 24
photo
bioBiografija
Ime i prezime Rok   Habinc
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani inženjer elektrotehnike Radno iskustvo 12
photo
bioBiografija
Ime i prezime Barbara   Vtič Vraničar
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje Magistar ekonomskih nauka Radno iskustvo 12
photo
bioBiografija
Ime i prezime Novak   Vučić
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani ekonomista Radno iskustvo 25
Nema podataka...
Nema podataka...
Nema podataka...
  Na vrh