DUIF ''NIMAKO'' a.d. Banja Luka - u likvidaciji

Naziv Društvo za upravljanje investicionim fondovima ''NIMAKO'' a.d. Banja Luka
Skraćeni naziv DUIF ''NIMAKO'' a.d. Banja Luka - u likvidaciji
Adresa Milana Tepića br. 27
Grad Banja Luka
Poštanski broj78000
Država Bosna i Hercegovina

Dozvola

Broj rješenja o dozvoli 01-UP-041-1216/07
Datum rješenja o dozvoli05.04.2007.
Datum upisa u sudski registar24.04.2007.

Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje

Verica Krajnović

Kontakt podaci

Telefon 1+387 51 231 500
Telefon 2+387 51 231 500
Faks+387 51 231 501
Email info@duifnimako.com
Web adresahttp://www.duifnimako.com

Osnovni kapital

Novčani dio (u KM):400.000,00
Nenovčani dio (u KM):0,00

Ukupan broj akcija (za a.d.):400
Nominalna vrijednost akcije u KM (za a.d.):1.000,00

Osnivači društva

NazivSkraćeni nazivAdresaIznos udjela (u KM)Broj akcijaProcenat učešća u osn. kapitalu
Dušan Kozić Krajopolje bb, Ljubinje 30.000,00307,50
Đorđije Nicović Lackovićeva 4, Beograd 270.000,0027067,50
Zlatko Mandžuka Krajopolje bb, Ljubinje 30.000,00307,50
Milan Marjanović Šekovići, Neđe mekića 7 35.000,00358,75
Nikola Mrkić Frankfurt am Main, Kettenhofweg 33 35.000,00358,75
photo
bioBiografija
Ime i prezime Verica   Krajnović
Funkcija Direktor Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani ekonomista Radno iskustvo 11
photo
bioBiografija
Ime i prezime Vukašin   Lale
Funkcija Nadzorni odbor Školska sprema VSS
Zvanje Doktor ekonomskih nauka Radno iskustvo 40
photo
bioBiografija
Ime i prezime Dobrila   Lovre
Funkcija Nadzorni odbor Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani ekonomista Radno iskustvo 24
photo
Ime i prezime Mato   Uljarević
Funkcija Nadzorni odbor Školska sprema VSS
Zvanje Doktor nauka Radno iskustvo 21
photo
bioBiografija
Ime i prezime Dušan   Kozić
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani ekonomista Radno iskustvo 25
photo
bioBiografija
Ime i prezime Nikola   Mrkić
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje magistar ekonomskih nauka Radno iskustvo 40
photo
bioBiografija
Ime i prezime Đorđije   Nicović
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje Magistar prvnih nauka Radno iskustvo 31
Nema podataka...
Nema podataka...
Nema podataka...
  Na vrh