DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka

Naziv Društvo za upravljanje investicionim fondovima "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka
Skraćeni naziv DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka
Adresa Vidovdanska 33
Grad Banja Luka
Poštanski broj78 000
Država Republika Srpska, BiH

Dozvola

Broj rješenja o dozvoli 01-UP-051-2892/08
Datum rješenja o dozvoli10.07.2008.
Datum upisa u sudski registar06.08.2008.

Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje

Ljilja Marin, Vladimir Šajatović

Kontakt podaci

Telefon 1+387 51 491-555
Telefon 2 
Faks+387 51 491-550
Email office@management-solutions.biz
Web adresahttp://www.management-solutions.biz

Osnovni kapital

Novčani dio (u KM):400.000,00
Nenovčani dio (u KM): 

Ukupan broj akcija (za a.d.): 
Nominalna vrijednost akcije u KM (za a.d.): 

Osnivači društva

NazivSkraćeni nazivAdresaIznos udjela (u KM)Broj akcijaProcenat učešća u osn. kapitalu
Vladimir Šajatović Beograd, Kej oslobođenja 13F 400.000,000100,00
photo
Ime i prezime Ljilja   Marin
Funkcija Izvršni direktor Školska sprema VSS
Zvanje dipl.ekonomista Radno iskustvo 7
photo
Ime i prezime Vladimir   Šajatović
Funkcija Izvršni direktor Školska sprema VSS
Zvanje diplomirani ekonomista Radno iskustvo
photo
Ime i prezime Aleksandra   Kujundžić
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje diplomirani ekonomista Radno iskustvo 13
photo
Ime i prezime Olgica   Radić
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje diplomirani ekonomista Radno iskustvo
photo
Ime i prezime Vladimir   Šajatović
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje diplomirani ekonomista Radno iskustvo
OznakaNazivBroj dozvole:Datum izdavanjaTip fonda
ZJP-6 Zatvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom u preoblikovanju "BORS INVEST FOND" a.d. Banja Luka 01-УП-041-2747/0703.07.2007. Zatvoreni investicioni fond
ZJP-11 Zatvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom u preoblikovanju "AKTIVA INVEST FOND" a.d. Banja Luka 01-УП-041-3191/0725.07.2007. Zatvoreni investicioni fond
ZJP-1 Zatvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom u preoblikovanju "BLB-PROFIT" a.d. Banja Luka 01-УП-041-2097/0725.05.2007. Zatvoreni investicioni fond
ZJP-12 Zatvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom u preoblikovanju "VAUČERSKO INVESTICIONI BIZNIS FOND" a.d. Banja Luka 01-УП-041-3893/0711.09.2007. Zatvoreni investicioni fond
ZJP-10 Zatvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom u preoblikovanju "BALKAN INVESTMENT FOND" 01-УП-041-3188/0725.07.2007. Zatvoreni investicioni fond
ZJP-8 Zatvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom u preoblikovanju "VB FOND" a.d. Banja Luka 01-УП-041-2749/0703.07.2007. Zatvoreni investicioni fond
Nema podataka...
PozicijaIme i prezimePolTelefon (posao) Email adresa
Investicioni menadžer Gordana Nikolić Z +387 51 215 957 mfi@mikrofininvest.com
Lice ima zabranu rada
  Na vrh