Vrste оdluka

Dopis(1) Mišljenja(2) Nije definisano(2) Odgovori na tužbe(1) Odgovori na upit(2) Odluke(12) Pravilnici(22) Rješenja(1.645) Saopštenja(4) Standardi(2) Stavovi(2) Uputstva(1) Zahtjevi(1) Zaključci(10)
 Datum održavanjaOdluka
19415.12.2016. Izmjene i dopune Smjernica za procjenu rizika i provođenje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti za obveznike u nadležnosti Komisije za hartije od vrijednosti.
20127.01.2011. Nacrt Pravilnika o vrstama i podvrstama investicionih fondova sa javnom i privatnom ponudom
20127.01.2011. Nacrt Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom
22627.07.2017. Pravilnik o dopunama pravilnika o nadzoru nad učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti.
5610.09.2013. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti.
2627.11.2012. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku pretvaranja zatvorenog akcionarskog društva u otvoreno, odnosno otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno i promjeni pravne forme akcionarskog društva sa predloženim izmjenama.
22627.07.2017. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicionih fondova, društva za upravljanje investicionim fondovima i banke depozitara.
2707.12.2012. Pravilnik o izmjenama pravilnika o utvrđivanju vrijednosti imovine investicionog fonda i obračunu neto vrijednosti imovine po udjelu ili po akciji investiconog fonda.
20403.03.2017. Prijedlog pravilnika o dopunama Pravilnika o poslovanju društava za upravljanje investicionim fondovima.
17411.08.2016. Prijedlog Pravilnika o dopunama Pravilnika o registru emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.
12 3


  Na vrh