134. sjednica Komisije na dan 31.07.2009.


1
Razmatranje zahtjeva emitenta "OPŠTINA ŠAMAC" za odobrenje prospekta za prvu emisiju obveznica;
Odluka -Rješenje kojim se odobrava prospekt emitenta OPŠTINA ŠAMAC za prvu emisiju obveznica javnom ponudom;

2
Razmatranje zatjeva emitenta "NOVI GRAD" a.d. Ugljevik za odobrenje prospekta za drugu emisiju akcija privatnom ponudom;
Odluka -Rješenje kojim se odobrava prospekt emitenta "NOVI GRAD" a.d. Ugljevik za drugu emisiju akcija privatnom ponudom;

3
Razmatranje zahtjeva HOLDINGA "DRINA TRANS" a.d. Zvornik i lica koje zajednički djeluje sa ponudiocem za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje emitenta "TESLIĆ PREVOZ" a.d. Teslić;
Odluka -Rješšenje kojim se odobrava HOLDING-u "DRINA TRANS" a.d. Zvornik objavljivanje ponude za preuzimanje emitenta "TESLIĆ PREVOZ" a.d. Teslić;
01-УП-031-2639/09 Rješenje129,40 KB

4
Razmatranje odgovora na upit "Akcija Broker" a.d. Banja Luka - odobrenje Komisije za zalaganje akcija;
Odluka -Odgovor na upit "Akcija Broker" a.d. Banja Luka;

5
Razmatranje odgovora na upit "Interfinance" a.d. Banja Luka - odobrenje Komisije za prodaju akcija;
Odluka -Odgovor na upit "Interfinance" a.d. Banja Luka;

6
Razmatranje prijedloga Rješenja kojim se berzanskom posredniku "Grand Broker" a.d. Zvornik oduzima dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti zbog ne ispunjavanja uslova za poslovanje;
Odluka -Rješenje kojim se berzanskom posredniku "Grand Broker" a.d. Zvornik oduzima dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti zbog ne ispunjavanja uslova za poslovanje;
01-УП-051-2643-4/09 Rješenje87,14 KB

7
Razmatranje prijedloga Rješenja kojim berzanskom posredniku "Fima International" a.d. Banja Luka prestaje da važi dozvola za obavljanje poslova za: upravljanje portfeljom hartija od vrijednosti za račun klijenta;
Odluka -Rješenje kojim berzanskom posredniku "Fima International" a.d. Banja Luka prestaje da važi dozvola za obavljanje poslova - upravljanje portfeljom hartija od vrijednosti za račun klijenta;
01-УП-051-2643/09 Rješenje90,50 KB

8
Razmatranje prijedloga Rješenja kojim se odbija zahtjev Arvydasa Skanasa za priznavanje zvanja stečenog izvan Republike Srpske;
Odluka -Zaključak kojim se odbacuje zahtjev Arvydasa Skanasa za priznavanje zvanja stečenog izvan Republike Srpske

9
Razmatranje prijedloga Rješenja kojim se odbija zahtjev DUIF-a ''Balkan Investment Management'' a.d. Banja Luka za davanje dozvole za obavljanje poslova investicionog menadžera Biljani Knežević Miličević, na osnovu ugovora o dopunskom radu;
Odluka -Rješenje kojim se odbija zahtjev DUIF-a ''Balkan Investment Management'' a.d. Banja Luka za davanje dozvole za obavljanje poslova investicionog menadžera Biljani Knežević Miličević, na osnovu ugovora o dopunskom radu;

10
Razmatranje odgovora na upit UniCredit Bank Banjaluka-ukidanje naknade za davanje saglasnosti za promjenu banke depozitara;
Odluka -Odgovor na upit UniCredit Bank Banjaluka;
01-051-2643-1/09 odgovor na upit46,01 KB

11
Ponavljanje postupka po zahtjevu „Euro Ex“ d.o.o. Banja Luka;
Odluka -Rješenje kojim se odobrava ponavljanje postupka po zahtjevu „Euro Ex“ d.o.o. Banja Luka;

12
Razmatranje prijedloga rješenja o otklanjanju nepravilnosti i nezakonitosti u postupku preuzimanja emitenta “INDUSTROPROJEKT“ a.d. Prijedor;
Odluka -Rješenje o otklanjanju nepravilnosti i nezakonitosti u postupku preuzimanja emitenta “INDUSTROPROJEKT“ a.d. Prijedor;

13
Razno
Odluka ---
  Na vrh