126. sjednica Komisije na dan 22.04.2009.


1
Razmatranje zapisnika sa 124. i 125. sjednice Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske;
Odluka Usvojeni su zapisnici sa 124. i 125. sjednice komisije

2
Razmatranje zahtjeva emitenta Nešković osiguranje a.d. Bijeljina za produženje roka za postupanje po zaključku Komisije za hartije od vrijednosti;
Odluka Zaključak kojim se emitentu Nešković osiguranje a.d. Bijeljina daje odobrenje za produženje roka za postupanje po zaključku Komisije za hartije od vrijednosti
01-УП-031-1595/09 Zaključak71,50 KB

3
Razmatranje prijedloga odgovora na zahtjev Ministarstva finansija Republike Srpske za davanje mišljenja Komisije u vezi sa predloženim izmjenama, dopunama i ispravkama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava sa prilogom izmjena, dopuna i ispravki koje je utvrdila Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske;
Odluka Usvojen je odgovor na zahtjev Ministarstva finansija Republike Srpske za davanje mišljenja Komisije u vezi sa predloženim izmjenama, dopunama i ispravkama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava

4
Razmatranje zahtjeva emitenta "MLjEKARA" a.d. Banja Luka u vezi ponavljanja postupka ili mijenjanja i poništavanja rješenja u vezi sa upravnim sporom;
Odluka Usvajanje odgovora na dopis emitenta "MLjEKARA" a.d. Banja Luka u vezi ponavljanja postupka ili mijenjanja i poništavanja rješenja u vezi sa upravnim sporom
01-УП-031-1589/09 Dopis95,02 KB

5
Razmatranje prijedloga odgovora na zahtjev "ADVANTIS BROKER" a.d. Banja Luka u vezi sa tumačenjem odredbi Zakona o preuzimanju akcionarskih društava;
Odluka Usvojen je odgovor na zahtjev "ADVANTIS BROKER" a.d. Banja Luka u vezi sa tumačenjem odredbi Zakona o preuzimanju akcionarskih društava
01-031-1590/09 Odgovor78,54 KB

6
Razmatranje prijedloga žalbe na Rješenje o prekršaju Osnovnog suda Banja Luka kojim je obustavljen prekršajni postupak protiv okrivljenog Riste Gojkovića zbog neobjavljivanja ponude za preuzimanje emitenta "SOKOLAC" a.d. Sokolac;
Odluka Usvojena je žalba na Rješenje o prekršaju Osnovnog suda Banja Luka kojim je obustavljen prekršajni postupak protiv okrivljenog Riste Gojkovića zbog neobjavljivanja ponude za preuzimanje emitenta "SOKOLAC" a.d. Sokolac
01-УП-031-1533/09 Žalba124,32 KB

7
Razmatranje obavještenja emitenta "FABRIKA AMBALAŽE ŠIPOVO" a.d. Šipovo o četvrtoj emisiji akcija prilikom povećanja osnovnog kapitala novim ulozima u simultano osnovanom akcionarskom društvu - ulog u stvarima i prijedlog dopisa navedenom emitentu;
Odluka Rješenje kojim se četvrta emisija emitenta "FABRIKA AMBALAŽE ŠIPOVO" a.d. Šipovo prilikom povećanja osnovnog kapitala novim ulozima u simultano osnovanom akcionarskom društvu - ulog u stvarima upisuje u registar emitenata i dopis navedenom emitentu u vezi s tim
01-031-1592/09 Obavještenje82,01 KB

8
Razmatranje prijedloga odgovora na upit DUIF "Kristal invest" a.d. Banja Luka u vezi sa nastankom obaveze za objavljivanje ponude za preuzimanje emitenta "AGROKRAJINA" a.d. Banja Luka;
Odluka Odlučivanje po ovom pitanju se odlaže za narednu sjednicu

9
Razmatranje informacije u vezi sa rješenjem Osnovnog suda Banja Luka o obustavljenom prekršajnom postupku protiv okrivljenog Budimira Stankovića po žalbi Komisije i razmatranje mjera daljeg postupanja;
Odluka Usvaja se informacija u vezi sa rješenjem Osnovnog suda Banja Luka o obustavljenom prekršajnom postupku protiv okrivljenog Budimira Stankovića po žalbi Komisije

10
Razmatranje prijedloga zaključka kojim se prijava emitenta "AGROKRAJINA" a.d. Banja Luka za promjenu podataka u registru emitenata odbacuje kao neuredna;
Odluka Zaključak kojim se emitentu "AGROKRAJINA" a.d. Banja Luka ostavlja rok za naknadnu dostavu dokumentacije za promjenu podataka u registru emitenata

11
Razmatranje zahtjeva "MIKROFIN“ d.o.o. Banja Luka i lica koja zajednički djeluju sa ponudiocem za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje emitenta "MIKROFIN OSIGURANjE" a.d. Banja Luka;
Odluka Rješenje kojim se "MIKROFIN“ d.o.o. Banja Luka i licima koja zajednički djeluju sa ponudiocem daje odobrenje za objavljivanje ponude za preuzimanje emitenta "MIKROFIN OSIGURANjE" a.d. Banja Luka
01-УП-031-1593/09 Rješenje221,84 KB

12
Razmatranje prijedloga zaključka po zahtjevu Tomislava Ujića za produženje roka za postupanje po zaključku Komisije o otklanjanju utvrđenih nedostataka donesenog u postupku preuzimanja emitenta “AGROKOMBINAT“ a.d. Rogatica;
Odluka Zaključak kojim se Tomislavu Ujiću odobrava produženje roka za postupanje po zaključku Komisije o otklanjanju utvrđenih nedostataka donesenog u postupku preuzimanja emitenta “AGROKOMBINAT“ a.d. Rogatica
01-УП-031-1594/09 Zaključak83,61 KB

13
Razmatranje zahtjeva emitenta, DRINA OSIGURANjE a.d. Milići za odobrenje prospekta za šestu emisiju akcija privatnom ponudom,
Odluka Rješenje kojim se emitentu, DRINA OSIGURANjE a.d. Milići daje odobrenje na prospekt za šestu emisiju akcija privatnom ponudom
01-УП-031-1587/09 Rješenje135,86 KB

14
Razmatranje prijedloga odgovora na upit Raiffeisen banke, d.d. Sarajevo, Odjeljenje Investicijsko bankarstvo za klijente u vezi kastodi usluga;
Odluka Usvojen je odgovora na upit Raiffeisen banke, d.d. Sarajevo, Odjeljenje Investicijsko bankarstvo za klijente u vezi pružanja kastodi usluga
01-041-1608/09 Odgovor na upit - kastodi usluge103,34 KB

15
Razmatranje prijedloga Rješenja kojim se Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka, Odjel za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "Hipo Broker" usvaja zahtjev i daje dozvola za rad;
Odluka Rješenja kojim se Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka, Odjel za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "Hipo Broker" daje dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti
01-УП-051-1585/09 Rješenje122,59 KB

16
Razmatranje prijedlog Rješenja kojim se daje saglasnost na Tarifnik naknada Odjela za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "Hypo Broker";
Odluka Rješenje kojim se daje saglasnost na Tarifnik naknada Odjela za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "Hypo Broker"
01-УП-051-1584/09 Rješenje 93,74 KB

17
Razmatranje prijedloga Rješenja kojim se daje saglasnost na Pravila poslovanja Odjela za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "Hypo Broker";
Odluka Rješenje kojim se daje saglasnost na Pravila poslovanja Odjela za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "Hypo Broker"
01-УП-051-1583/09 Rješenje93,02 KB

18
Razmatranje prijedloga Rješenja kojim se daje saglasnost na imenovanje Valentine Marković za direktora Odjela za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "Hypo Broker";
Odluka Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Valentine Marković za direktora Odjela za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "Hypo Broker"
01-УП-051-1582/09 Rješenje88,58 KB

19
Razmatranje zahtjeva HYPO ALPE ADRIA BANK a.d. Banja Luka Odjel HYPO BROKER za davanje dozvole Tadiji Pilipoviću za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u svojstvu brokera;
Odluka Rješenje kojim se Tadiji Pilipoviću daje dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u svojstvu brokera
01-УП-051-1579/09 Rješenje93,89 KB

20
Razmatranje zahtjeva HYPO ALPE ADRIA BANK a.d. Banja Luka Odjel HYPO BROKER za davanje dozvole Siniši Božiću za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u svojstvu brokera;
Odluka Rješenje kojim se Siniši Božiću daje dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u svojstvu brokera
01-УП-051-1580/09 Rješenje94,50 KB

21
Razmatranje zahtjeva HYPO ALPE ADRIA BANK a.d. Banja Luka Odjel HYPO BROKER za davanje dozvole Valentini Marković za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u svojstvu investicionog savjetnika;
Odluka Rješenje kojim se Valentini Marković daje dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u svojstvu investicionog savjetnika
01-УП-051-1581/09 Rješenje95,36 KB

22
Razmatranje zahtjeva DUIF-a ''AKTIVA INVEST'' a.d. Banjaluka za davanje saglasnosti na izmjene Prospekta i Statuta ZIF-a ''VB FOND'' a.d. Banjaluka;
Odluka Rješenje kojim se DUIF-a ''AKTIVA INVEST'' a.d. Banjaluka daje saglasnosti na izmjene Prospekta i Statuta ZIF-a ''VB FOND'' a.d. Banjaluka
01-УП-051-1598/09 Rješenje95,87 KB

23
Razmatranje prijedloga rješenja kojim se Danijeli Marković oduzima dozvola za obavljanje poslova investicionog menadžera u DUIF Jahorina Konseko Progres a.d. Banja Luka radi prestanka radnog odnosa;
Odluka Rješenje kojim se Danijeli Marković oduzima dozvola za obavljanje poslova investicionog menadžera u DUIF Jahorina Konseko Progres a.d. Banja Luka radi prestanka radnog odnosa u ovlašćenom učesniku
01-УП-051-1577/09 Rješenje 82,17 KB

24
Razmatranje zahtjeva BALKAN INVESTMENT BANK a.d. Banja Luka za davanje dozvole Borisu Srdiću za obavljanje poslova investicionog menadžera;
Odluka Rješenje kojim se Borisu Srdiću daje dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u svojstvu investicionog menadžera
01-УП-051-1578/09 Rješenje85,50 KB

25
Razmatranje prijedloga Rješenja sa nalogom za izmirenje svih obaveza prema klijentima berzanskom posredniku " Raiffeisen Capital" a.d. Banja Luka;
Odluka Rješenja sa nalogom za izmirenje svih obaveza prema klijentima berzanskom posredniku " Raiffeisen Capital" a.d. Banja Luka

26
Razmatranje predloga Rješenja kojim se usvaja zahtjev Brokersko-dilerskog društva Eurobroker a.d. Banja Luka i daje dozvola Veliborki Lalić za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker;
Odluka Rješenje kojim se Veliborki Lalić daje dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u svojstvu brokera

27
Analiza slučaja pogrešne primjene člana 9. Ugovora o obavljanju poslova banke depozitara zaključenog između Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka i Društva za upravljanje investicionim fondovima "VIB" a.d. Banja Luka u vezi sa primjenom Odluke o visini naknade za usluge registra koja nije stupila na snagu;
Odluka Usvojena je informacija u vezi pogrešne primjene člana 9. Ugovora o obavljanju poslova banke depozitara zaključenog između Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka i Društva za upravljanje investicionim fondovima "VIB" a.d. Banja Luka i u vezi sa primjenom Odluke o visini naknade za usluge registra koja nije stupila na snagu

28
Razmatranje prijedloga odgovora na upit Tadić Slavenka u vezi sa prodajom uloga države u preduzeću EFT Group Rudnik lignita d.o.o. Stanari;
Odluka Usvojen je odgovor na upit Tadić Slavenka u vezi sa prodajom uloga države u preduzeću EFT Group Rudnik lignita d.o.o. Stanari

29
Razmatranje donošenja mjera povodom kontinuiranog nadzora nad Banjalučkom berzom hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka u vezi sa oslobađanjem od naknada učesnika na tržištu;
Odluka Usvojene su mjere povodom kontinuiranog nadzora nad Banjalučkom berzom hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka u vezi sa oslobađanjem od naknada učesnika na tržištu

30
Razmatranje informacije u vezi sa preuzimanjem akcija emitenta "Jahorina osiguranje" a.d. Pale;
Odluka Usvojena je informacija u vezi sa preuzimanjem akcija emitenta "Jahorina osiguranje" a.d. Pale

31
Razmatranje i usvajanje nalaza i mišljenja povodom redovne kontrole nad Društvom za upravljanje investicionim fondovima „Balkan Investment Managment“ a.d. Banja Luka;
Odluka Usvojen je nalaz i mišljenje povodom redovne kontrole nad Društvom za upravljanje investicionim fondovima „Balkan Investment Managment“ a.d. Banja Luka

32
Razmatranje prijedloga Rješenja kojim se Anki Vučen daje saglasnost na mjesto v.d. direktora Društva za upravljanje investicionim fondovima "BORS INVEST" a.d. Banja Luka;
Odluka Rješenje kojim se Anki Vučen daje saglasnost na mjesto v.d. direktora Društva za upravljanje investicionim fondovima "BORS INVEST" a.d. Banja Luka

33
Razmatranje prijedloga daljeg postupanja Komisije za hartije od vrijednosti RS u vezi sa podneskom DUF "Zepter Invest" a.d. Balja Luka u vezi sa djelovanjem Udruženja akcionara "Tržnica"
Odluka Usvojeni su pravci daljeg postupanja Komisije za hartije od vrijednosti RS u vezi sa podneskom DUF "Zepter Invest" a.d. Balja Luka u vezi sa djelovanjem Udruženja akcionara "Tržnica"

34
Razmatranje prijedloga mišljenja Komisije u vezi sa primjenom Zakona o preuzimanju u slučaju akcija stečenih privatnom ponudom;
Odluka Mišljenje Komisije u vezi sa primjenom Zakona o preuzimanju u slučaju akcija stečenih privatnom ponudom

35
Razmatranje prijedloga odgovora na upit Centralnog registra hartija od vrijednosti u vezi sa mogućnošću zalaganja akcija ponudioca za potrebe obezbjeđenja sredstava za provođenje postupka preuzimanja;
Odluka Odgovor na upit Centralnog registra hartija od vrijednosti u vezi sa mogućnošću zalaganja akcija ponudioca za potrebe obezbjeđenja sredstava za provođenje postupka preuzimanja

36
Razno
Odluka ---
  Na vrh