146. sjednica Komisije na dan 26.11.2009.


1
Razmatranje Zapisnika sa 144. i 145. sjednice Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske;
Odluka - Zapisnik sa 144. sjednice Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske - Zapisnik sa 145. sjednice Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske

2
Razmatranje prijave emitenta "TRŽNICA" a.d. Banja Luka za upis promjene podataka u vezi članova upravnog odbora;
Odluka - Zaključak o prekidu postupka za upis promjene podataka u vezi članova upravnog odbora

3
Razmatranje prijedloga zaključka o odbacivanju zahtjeva emitenta "GRADIŠKA TRŽNICA" a.d. Gradiška za odobrenje prospekta za drugu emisiju akcija kao neuredan;
Odluka - Zaključak o odbacivanju zahtjeva emitenta "GRADIŠKA TRŽNICA" a.d. Gradiška za odobrenje prospekta za drugu emisiju akcija kao neuredan
01-УП-031-3833/09 Zaključak147,17 KB

4
Razmatrnje odgovora na dopis Zorana Došena u vezi upravnog spora protiv rješenja Komisije kojim je odobren prospekt za petu emisiju akcija javnom ponudom KOSIG DUNAV OSIGURANjA a.d. Banja Luka;
Odluka - Odgovor na dopis Zorana Došena u vezi upravnog spora protiv rješenja Komisije kojim je odobren prospekt za petu emisiju akcija javnom ponudom KOSIG DUNAV OSIGURANjA a.d. Banja Luka
01-УП031-3834/09 Odgovor116,54 KB

5
Razmatranje prijedloga odgovora na zahtjev "HYPO ALPE-ADRIA-BANK" a.d. Banja Luka - odjel "HYPO BROKER" u vezi sa emisijom kratkoročnih hartija od vrijednosti;
Odluka - Odgovor na zahtjev "HYPO ALPE-ADRIA-BANK" a.d. Banja Luka - odjel "HYPO BROKER" u vezi sa emisijom kratkoročnih hartija od vrijednosti

6
Razmatranje prijedloga za postupanje Komisije za hartije od vrijednosti RS u vezi sa objavljivanjem značajnih informacija koje utiču na buduće poslovanje emitenta "MIKROELEKTRONIKA" a.d. Banja Luka;
Odluka -

7
Razmatranje obavještenja emitenta, "KOMPANIJA SLOBOMIR" a.d. Slobomir Bijeljina o sedmoj emisiji akcija simultano osnovanog akcionarskog društva konverzijom potraživanja u ulog;
Odluka - Rješenje kojim se upisuje sedma emisija akcija simultano osnovanog akcionarskog društva "KOMPANIJA SLOBOMIR" a.d. Slobomir Bijeljina, konverzijom potraživanja u ulog

8
Razmatranje prijedloga za dopunu kriterijuma za postupanje Komisije za hartije od vrijednosti u vezi sa obavezama emitenata hartija od vrijednosti po članu 284. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, odnosno članu 6. Pravilnika o izvještavanju i objavljivanju informacija od strane emitenata hartija od vrijednosti koje su predmet javne ponude, usvojenih na 137. sjednici Komisije za hartije od vrijednosti;
Odluka -

9
Razmatranje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv emitenta Akcionarsko društvo "AUTOSERVIS" Brod na Drini Foča zbog neobjavljivanja revizorskih izvještaja za 2007. i 2008. godinu;
Odluka - Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv emitenta Akcionarsko društvo "AUTOSERVIS" Brod na Drini Foča zbog neobjavljivanja revizorskih izvještaja za 2007. i 2008. godinu

10
Razmatranje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv emitenta Akcionarsko društvo za održavanje i zaštitu puteva "ZVORNIKPUTEVI" Zvornik zbog neobjavljivanja revizorskih izvještaja za 2007. i 2008. godinu;
Odluka - Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv emitenta Akcionarsko društvo za održavanje i zaštitu puteva "ZVORNIKPUTEVI" Zvornik zbog neobjavljivanja revizorskih izvještaja za 2007. i 2008. godinu

11
Razmatranje zahtjeva emitenta "IEFK BANKA" a.d. Banja Luka za odobrenje prospekta za drugu emisiju akcija javnom ponudom;
Odluka - Rješenje kojim se odobrava zahtjev emitenta "IEFK BANKA" a.d. Banja Luka za odobrenje prospekta za drugu emisiju akcija javnom ponudom
01-УП-031-3839/09 Rješenje84,02 KB

12
Razmatranje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv emitenta MTK "METALOTEHNA" a.d. Kneževo zbog neobjavljivanja revizorskih izvještaja za 2007. i 2008. godinu;
Odluka - Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv emitenta MTK "METALOTEHNA" a.d. Kneževo zbog neobjavljivanja revizorskih izvještaja za 2007. i 2008. godinu

13
Razmatranje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv emitenta Akcionarsko društvo fabrika montažnih kuća "INTAL" Milići zbog neobjavljivanja revizorskih izvještaja za 2007. i 2008. godinu;
Odluka - Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv emitenta Akcionarsko društvo fabrika montažnih kuća "INTAL" Milići zbog neobjavljivanja revizorskih izvještaja za 2007. i 2008. godinu

14
Razmatranje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv emitenta "ENERGOINVEST NOVI" Tvornica nisko-naponske opreme a.d. Doboj zbog neobjavljivanja revizorskih izvještaja za 2007. i 2008. godinu;
Odluka - Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv emitenta "ENERGOINVEST NOVI" Tvornica nisko-naponske opreme a.d. Doboj zbog neobjavljivanja revizorskih izvještaja za 2007. i 2008. godinu

15
Razmatranje zahtjeva emitenta, "RELAKS" a.d. Banja Luka za odobrenje izmjene prospekta za treću emisiju akcija javnom ponudom;
Odluka - Rješenje kojim se odobrava izmjena prospekta za treću emisiju akcija javnom ponudom
01-УП-031-3843/09 Rješenje126,79 KB

16
Razmatranje prijedloga odgovora emitentu "ALPOS" a.d. Prnjavor u vezi prigovora na zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog neobjavljivanja revizorskih izvještaja;
Odluka - Odgovor emitentu "ALPOS" a.d. Prnjavor u vezi prigovora na zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog neobjavljivanja revizorskih izvještaja

17
Razmatranje odgovora na upit Mile Dulića u vezi udruživanja akcionara;
Odluka - Odgovor na upit Mile Dulića u vezi udruživanja akcionara
01-041-3846/09 Odgovor na upit Mile Dulića u vezi udruživanja akcionara 69,45 KB

18
Razmatranje odgovora na upit Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka, Odjel Hypo Broker u vezi sklapanja ugovora sa klijentom Dionica brod d.o.o. Slavonski Brod;
Odluka - Odgovor na upit Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka, Odjel Hypo Broker u vezi sklapanja ugovora sa klijentom Dionica brod d.o.o. Slavonski Brod
01-041-3847/09 Odgovor na upit Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka, Odjel Hypo Broker u vezi sklapanja ugovora sa klijentom Dionica brod d.o.o. Slavonski Brod49,24 KB

19
Razmatranje odgovora na upit Bobar banke a.d. Bijenjina, Bobar broker, u vezi poslova investicionog savjetovanja;
Odluka - Odgovor na upit Bobar banke a.d. Bijenjina, Bobar broker, u vezi poslova investicionog savjetovanja
01-041-3848/09 Odgovor na upit Bobar banke a.d. Bijenjina, Bobar broker, u vezi poslova investicionog savjetovanja90,96 KB

20
Odgovor na molbu Centralnog registra za dostavljanje akata Komisije;
Odluka - Odgovor na molbu Centralnog registra za dostavljanje akata Komisije
01-041-3849/09 Odgovor na upit Centralnog registra za dostavljanje akata Komisije 67,47 KB

21
Odgovor na upit Bobar banke a.d. Bijeljina, Bobar broker u vezi kupoprodajne transakcije;
Odluka - Odgovor na upit Bobar banke a.d. Bijeljina, Bobar broker u vezi kupoprodajne transakcije
01-041-3850/09 Odgovor na upit Bobar banke a.d. Bijeljina, Bobar broker u vezi kupoprodajne transakcije70,24 KB

22
Razmatranje dopisa Investiciono raѕvojnoj banci Republike Srpske u vezi trgovanja akcijama veterinarskih stanica;
Odluka - Dopis Investiciono raѕvojnoj banci Republike Srpske u vezi trgovanja akcijama veterinarskih stanica
01-041-3851/09 Dopis IRB RS u vezi trgovanja akcijama veterinarskih stanica52,66 KB

23
Odgovor na zahtjev Prvi faktor d.o.o. Sarajevo, kojim traže da im se izda dozvola za rad, po nalog opštinskog organa, za obavljanje djelatnosti otkupa potraživanja, Posliovne jedinice u Banjaluci;
Odluka - Odgovor na zahtjev Prvi faktor d.o.o. Sarajevo, kojim traže da im se izda dozvola za rad, po nalog opštinskog organa, za obavljanje djelatnosti otkupa potraživanja, Posliovne jedinice u Banjaluci
01-051-3826/09 Odgovor na zahtjev59,73 KB

24
Razmatranje prijedloga odgovora na molbu Poslovnog udruženja ovlaštenih učesnika na tržištu kapitala RS u vezi smanjenja troškova;
Odluka - Odgovora na molbu Poslovnog udruženja ovlaštenih učesnika na tržištu kapitala RS u vezi smanjenja troškova
01-051-3828/09 Odgovor na molbu48,26 KB

25
Razmatranje prijedloga Rješenja kojim se usvaja zahtjev Monet broker a.d. Banja Luka i izdaje dozvola Dragani Barac za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker;
Odluka - Rješenja kojim se usvaja zahtjev Monet broker a.d. Banja Luka i izdaje dozvola Dragani Barac za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker
01-УП-051-3829/09 Rješenje93,43 KB

26
Prijedlog sadržaja i plana kontrole banke depozitara;
Odluka - Sadržaj i plan kontrole banke depozitara

27
Razmatranje prijedloga odgovora na upit berzanskog posrednika "FIMA International" a.d. Banja Luka;
Odluka - Odgovor na upit berzanskog posrednika "FIMA International" a.d. Banja Luka
01-051-3827/09 Odgovbor na upit63,98 KB

28
Razmatranje prijedloga odgovora na dopis "TRŽNICA" a.d. Banja Luka u vezi sa pravnim statusom podataka u Registru emitenata Komisije za hartije od vrijednosti;
Odluka - Odgovor na dopis "TRŽNICA" a.d. Banja Luka u vezi sa pravnim statusom podataka u Registru emitenata Komisije za hartije od vrijednosti
01-УП-031-3845/09 Odgovor80,40 KB

29
Razmatranje izvoda iz zapisnika o sprovedenom vanrednom nadzoru nad berzanskim posrednikom Eurobroker a.d. Banja Luka;
Odluka - Zapisnik o sprovedenom vanrednom nadzoru nad berzanskim posrednikom Eurobroker a.d. Banja Luka

30
Razmatranje zahtjeva Tržnica a.d. Banja Luka za preispitivanje rješenja Komisije za hartije od vrijednosti RS broj 01-UP-061-3106/09 od 24.09.2009. godine kojim se obustavlja trgovanje akcijama tog emitenta na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka;
Odluka - Zaključak kojim se odbacuje zahtjev Tržnica a.d. Banja Luka za preispitivanje rješenja Komisije za hartije od vrijednosti RS broj 01-UP-061-3106/09 od 24.09.2009. godine

31
Razmatranje zahtjeva DU IF "VIB" a.d. Banja Luka za davanje saglasnosti na Pravilnik o sukobu interesa Društva;
Odluka - Rješenje o davanju saglasnosti DU IF "VIB" a.d. Banja Luka na Pravilnik o sukobu interesa Društva
01-УП-051-3831/09 Rješenje75,22 KB

32
Razno
Odluka ---
  Na vrh