135. sjednica Komisije na dan 07.08.2009.


1
Razmatranje prijedloga odgovora na upit Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske", matično preduzeće, a.d. Trebinje u vezi sa realizacijom preporuke nezavisnog revizora o povećanju osnovnog kapitala;
Odluka -Odgovor na upit Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske", matično preduzeće, a.d. Trebinje u vezi sa realizacijom preporuke nezavisnog revizora o povećanju osnovnog kapitala;
01-031-2691/09 Odgovor107,60 KB

2
Razmatranje prijedloga dopisa Komisiji za koncesije u vezi sa Nacrtom Pravilnika o postupku prenosa ugovora o koncesiji i prenosu glasačkih (vlasničkih) prava prava koncesionara;
Odluka -Dopis Komisiji za koncesije u vezi sa Nacrtom Pravilnika o postupku prenosa ugovora o koncesiji i prenosu glasačkih (vlasničkih) prava prava koncesionara;
01-031-2679/09 Primjedbe i dopune na Pravilnik145,26 KB

3
Razno
Odluka ---
  Na vrh