138. sjednica Komisije na dan 04.09.2009.


1
Razmatranje zapisnika sa 130, 131, 132, 133, 134, 135. i 136. sjednice Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske;
Odluka -Zapisnici sa 130, 131, 132, 133, 134, 135 i 136. sjednice Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske usvojeni su jednoglasno;

2
Razmatranje izvještaja o rezultatima druge emisije akcija privatnom ponudom emitenta "NOVI GRAD" a.d. Ugljevik;
Odluka -Rješenje kojim se druga emisija akcija privatnom ponudom emitenta "NOVI GRAD" a.d. Ugljevik proglašava uspješnom i upisuje u registar emitenata. Zaključak: protiv emitenta "NOVI GRAD" a.d. Ugljevik podnijeće se zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog neobjavljivanja izvještaja o značajnim događajima i radnjama koje utiču na poslovanje emitenta;

3
Razmatranje prijedloga zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv Brane Jankovića zbog izvršenog sticanja nakon nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje emitenta;
Odluka -Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Brane Jankovića zbog izvršenog sticanja nakon nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje emitenta;

4
Razmatranje zahtjeva Vlade Miletića za odobrenje objavljivanja javne ponude za preuzimanje emitenta "UKRAS" a.d. Doboj;
Odluka -Rješenje kojim se Vladi Miletiću odobrava objavljivanje javne ponude za preuzimanje emitenta "UKRAS" a.d. Doboj;
01-УП-031-2929/09 Rješenje105,17 KB

5
Razmatranje prijedloga odgovora na 1. set pitanja Screening Group u vezi aplikacije Komisije na sticanje statusa potpisnika MMoU;
Odluka -Odgovori na 1. set pitanja Screening Group u vezi aplikacije Komisije na sticanje statusa potpisnika MMoU;

6
Razmatranje prijedloga odgovora na upit Raiffeisen Capital a.d. Banja Luka u vezi dislokacije servera;
Odluka -Odgovor na upit Raiffeisen Capital a.d. Banja Luka u vezi dislokacije servera;
01-041-2924/09 Odgovor na upit47,44 KB

7
Razmatranje odgovora na upit "IUniCredit Bank " a.d. Banja Luka - pojašnjenje pojedinih odredbi Zakona o investicionim fondovima;
Odluka -Odgovor na upit "IUniCredit Bank " a.d. Banja Luka - pojašnjenje pojedinih odredbi Zakona o investicionim fondovima;

8
Razmatranje odgovora na ponovni upit "Interfinance" a.d. Banja Luka - odobrenje Komisije za prodaju akcija;
Odluka -Odgovor na ponovni upit "Interfinance" a.d. Banja Luka - odobrenje Komisije za prodaju akcija;

9
Razmatranje analize u vezi sa trgovanjem akcijama emitenta "Medicinska elektronika" a.d. Banja Luka - dopuna;
Odluka -Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Nikice Bajić i Dragana Cerovac, zbog povrede odredbe člana 276. stav 1., 277. i 278. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni Glasnik Rs" broj 92/06, 34/09)
01-УП-061-2942/09 Zahtjev121,89 KB

10
Razno
Odluka ---
  Na vrh