123. sjednica Komisije na dan 10.03.2009.


1
Razmatranje prijedloga zaključka kojim se zahtjev "NOVE BANKE" a.d. Banja Luka- Filijala za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "BROKER NOVA" za oslobađanje ponudioca plaćanja naknade za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje emitenta "GACKO UIT" a.d. Gacko odbacuje kao neosnovan;
Odluka Zaključak kojim se zahtjev "NOVE BANKE" a.d. Banja Luka- Filijala za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "BROKER NOVA" za oslobađanje ponudioca plaćanja naknade za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje emitenta "GACKO UIT" a.d. Gacko odbacuje kao neosnovan
01-УП-031-1058/09 Zaključak93,87 KB

2
Razmatranje zahtjeva Srđana Ćorića za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje emitenta "BIJELjINA PUT" a.d. Bijeljina;
Odluka Rješenje kojim se Srđanu Ćoriću daje odobrenje za objavljivanje ponude za preuzimanje emitenta "BIJELjINA PUT" a.d. Bijeljina
01-УП-031-1059/09 Rješenje118,23 KB

3
Razmatranje prijedloga izvještaja o sprovedenom nadzoru sticanja akcija emitenta “ELVACO” a.d. Bijeljina i usvajanje odgovora na upit Vladana Kosa;
Odluka Usvojen je izvještaj o sprovedenom nadzoru sticanja akcija emitenta “ELVACO” a.d. Bijeljina i odgovor na upit Vladana Kosa u vezi s tim

4
Razmatranje zahtjeva emitenta, BOBAR BANKA a.d. Bijeljina za odobrenje izmjena prospekta za trinaestu emisiju akcija javnom ponudom prioritetnih nekumulativnih akcija;
Odluka Rješenje kojim se emitentu, BOBAR BANKA a.d. Bijeljina daje odobrenje izmjena prospekta za trinaestu emisiju akcija javnom ponudom prioritetnih nekumulativnih akcija

5
Informacija o aktivnostima vezanim za proceduru sticanja statusa potpisnika MMoU;
Odluka Usvojena je informacija o aktivnostima vezanim za proceduru sticanja statusa potpisnika MMoU

6
Razmatranje prijedloga Pravilnika o načinu sprečavanja zloupotreba povlašćenih informacija;
Odluka Usvojen je Pravilnik o načinu sprečavanja zloupotreba povlašćenih informacija

7
Razmatranje prijedloga Uputstva o načinu uvida javnosti u spisak akcionara emitenta hartija od vrijednosti;
Odluka Usvojeno je Uputstvo o načinu uvida javnosti u spisak akcionara emitenta hartija od vrijednosti

8
Razmatranje prijedloga Uputstva o sadržaju veb stranica ovlašćenih učesnika na tržištu kapitala;
Odluka Usvojeno je Uputstvo o sadržaju veb stranica ovlašćenih učesnika na tržištu kapitala

9
Razmatranje zahtjeva DUIF "BALKAN INVESTMENT MANAGEMENT" a.d. Banja Luka za izdavanje dozvole Milanu Odžakoviću za obavljanje poslova investicionog menadžera;
Odluka Rješenje kojim se Milanu Odžakoviću daje dozvola za obavljanje poslova investicionog menadžera
01-УП-051-1057/09 Rješenje98,48 KB

10
Razmatranje zahtjeva DUIF "BALKAN INVESTMENT MANAGEMENT" A.D. Banja Luka za davanje saglasnosti na promjenu banke depozitara investicionog fonda;
Odluka Rješenje kojim se DUIF "BALKAN INVESTMENT MANAGEMENT" A.D. Banja Luka daje saglasnost na promjenu banke depozitara investicionog fonda
01-УП-051-1056/09 Rješenje94,64 KB

11
Razmatranje prijedloga odgovora na upit DUIF "KRISTAL INVEST" a.d. Banja Luka u vezi izmjena prospekta investicionog fonda;
Odluka Odgovor na upit DUIF "KRISTAL INVEST" a.d. Banja Luka u vezi izmjena prospekta investicionog fonda

12
Razmatranje zahtjeva Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka za produženjem dozvole Selmi Škrbić za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u svojstvu investicionog menadžera;
Odluka Rješenje kojim se Selmi Škrbić daje produženje dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u svojstvu investicionog menadžera
01-УП-051-1070/09 Rješenje143,41 KB

13
Razmatranje nalaza i mišljenja povodom izvršene redovne kontrole nad DUIF Privrednik a.d. Banja Luka;
Odluka Usvojen je nalaz i mišljenje povodom izvršene redovne kontrole nad DUIF Privrednik a.d. Banja Luka

14
Razno
Odluka ---
  Na vrh