141. sjednica Komisije na dan 01.10.2009.


1
Razmatranje zapisnika sa 140. sjednice Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske;
Odluka -Zapisnik sa 140. sjednice Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske;

2
Razmatranje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv emitenta "ČAJAVEC ELEKTRONSKA OBRADA PODATAKA" a.d. Banja Luka zbog neobjavljivanja mišljenja nadzornog odbora o finansijskim izvještajima za 2007. i 2008. godinu;
Odluka -Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv emitenta "ČAJAVEC ELEKTRONSKA OBRADA PODATAKA" a.d. Banja Luka zbog neobjavljivanja mišljenja nadzornog odbora o finansijskim izvještajima za 2007. i 2008. godinu;

3
Razmatranje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv emitenta "ČAJAVEC ALATNICA" a.d. Banja Luka zbog neobjavljivanja revizorkih izvještaja za 2007. i 2008. godinu;
Odluka -Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv emitenta "ČAJAVEC ALATNICA" a.d. Banja Luka zbog neobjavljivanja revizorkih izvještaja za 2007. i 2008. godinu;

4
Razmatranje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv emitenta "TVORNICA OPEKARSKIH PROIZVODA" a.d. Banja Luka zbog neobjavljivanja revizorkih izvještaja za 2007. i 2008. godinu;
Odluka -Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv emitenta "TVORNICA OPEKARSKIH PROIZVODA" a.d. Banja Luka zbog neobjavljivanja revizorkih izvještaja za 2007. i 2008. godinu;

5
Razmatranje dopisa Borka Gavrilovića u vezi pozajmice novca od strane društva sa ograničenom odgovornošću vlasniku društva;
Odluka -Odgovor na dopis Borka Gavrilovića u vezi pozajmice novca od strane društva sa ograničenom odgovornošću vlasniku društva;
01-031-3164/09 Odgovor66,93 KB

6
Razmatranje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv emitenta "KAMENI AGREGATI" a.d. Banja Luka zbog neobjavljivanja revizorkih izvještaja za 2007. i 2008. godinu;
Odluka -Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv emitenta "KAMENI AGREGATI" a.d. Banja Luka zbog neobjavljivanja revizorkih izvještaja za 2007. i 2008. godinu;

7
Razmatranje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv emitenta "GRAFOSEMBERIJA" a.d. Bijeljina zbog neobjavljivanja revizorkih izvještaja za 2007. i 2008. godinu;
Odluka -Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv emitenta "GRAFOSEMBERIJA" a.d. Bijeljina zbog neobjavljivanja revizorkih izvještaja za 2007. i 2008. godinu;

8
Razmatranje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv emitenta BRC "ŠEHER" a.d. Banja Luka zbog neobjavljivanja revizorkih izvještaja za 2007. i 2008. godinu;
Odluka -Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv emitenta BRC "ŠEHER" a.d. Banja Luka zbog neobjavljivanja revizorkih izvještaja za 2007. i 2008. godinu;

9
Razmatranje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv emitenta "UNICEP COMMERCE" a.d. Banja Luka zbog neobjavljivanja revizorkih izvještaja za 2007. i 2008. godinu;
Odluka -Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv emitenta "UNICEP COMMERCE" a.d. Banja Luka zbog neobjavljivanja revizorkih izvještaja za 2007. i 2008. godinu;

10
Razmatranje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv emitenta "1. MAJ-DRVODJELSKA" a.d. Banja Luka zbog neobjavljivanja revizorkih izvještaja za 2007. i 2008. godinu;
Odluka -Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv emitenta "1. MAJ-DRVODJELSKA" a.d. Banja Luka zbog neobjavljivanja revizorkih izvještaja za 2007. i 2008. godinu;

11
Razmatranje dopisa Jukić Andreja i Vuković Nedeljka u vezi sa postupanjem "Udruženja akcionara" i drugih lica u "Tržnica" a.d. Banja Luka;
Odluka -Odgovor na dopis Jukić Andreja i Vuković Nedeljka u vezi sa postupanjem "Udruženja akcionara" i drugih lica u "Tržnica" a.d. Banja Luka;
01-031-3163/09 Odgovor74,53 KB

12
Razmatranje zahtjeva emitenta "RELAKS" a.d. Banja Luka za odobrenje prospekta za treću emisiju akcija javnom ponudom;
Odluka -Rješenje kojim se odobrava prospekt za treću emisiju akcija javnom ponudom emitenta "RELAKS" a.d. Banja Luka;
01-УП-031-3186/09 Rješenje82,47 KB

13
Razmatranje prijedloga za postupanje Komisije za hartije od vrijednosti u slučajevima kada su emitenti po osnovu pravosnažno zaključenog postupka stečaja brisana iz sudskog registra;
Odluka -Rješenja kojim se emitenti kod kojih je pravosnažno zaključen postupak stečaja brišu iz Registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti; - Obavještenje Banjalučkoj berzi i Centralnom registru hartija od vrijednosti o brisanju emitenata iz sudskog registra po osnovu pravosnažno zaključenog postupka stečaja; -Obavještenje Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske o sprovedenim aktivnostima u vezi sa brisanjem emitenata iz Registra emitenata hartija od vrijednosti, veza broj: 10-72-53/07 od 13.02.2009. godine
01-031-3183/09 Obavještenje79,78 KB
01-031-3184/09 Obavještenje58,14 KB

14
Razmatranje zahtjeva "PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor za odobrenje objavljivanja javne ponude za preuzimanje emitenta "INDUSTROPROJEKT" a.d. Prijedor;
Odluka -Rješenje kojim se odobrava "PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor, kao ponudiocu, objavljivanje javne ponude za preuzimanje emitenta "INDUSTROPROJEKT" a.d. Prijedor;
01-УП-031-3185/09 Rješenje175,05 KB

15
Razmatranje dopune informacije Okružnom tužilaštvu Banja Luka u vezi sa aktivnostima "Udruženja akcionara Tržnica" i funkcionisanjem organa emitenta "TRŽNICA" a.d. Banja Luka;
Odluka -Dopuna informacije Okružnom tužilaštvu Banja Luka u vezi sa aktivnostima "Udruženja akcionara Tržnica" i funkcionisanjem organa emitenta "TRŽNICA" a.d. Banja Luka;

16
Odgovor na tužbu Došen Zorana iz Banje luke protiv rješenja Komisije za hartije od vrijednosti kojim je odobrena peta emisija akcija javnom ponudom KOSIG DUNAV OSIGURANjU a.d. Banja Luka;
Odluka -Odgovor na tužbu Došen Zorana iz Banje Luke protiv rješenja Komisije za hartije od vrijednosti kojim je odobrena peta emisija akcija javnom ponudom KOSIG DUNAV OSIGURANjU a.d. Banja Luka;

17
Razmatranje prijedloga odgovora na zahtjev "Zepter broker" a.d. Banja Luka u vezi sa primjenom odredaba Zakona o preuzimanju akcionarskih društava o zajedničkom djelovanju;
Odluka - Odgovor na zahtjev "Zepter broker" a.d. Banja Luka u vezi sa primjenom odredaba Zakona o preuzimanju akcionarskih društava o zajedničkom djelovanju;
01-УП-031-3201/09 Odgovor144,30 KB

18
Razmatranje prijedloga zaključka sa nalozima banci depozitaru Otvorenog investicionog fonda NIMAKO TREND;
Odluka -Zaključk sa nalozima banci depozitaru Otvorenog investicionog fonda NIMAKO TREND;
01-УП-051-3208/09 Rješenje84,01 KB

19
Razmatranje prijedloga Rješenja kojim se Dragoslavu Pajiću daje dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima "Advantis Capital Management" a.d. Banja Luka;
Odluka -Rješenje kojim se Dragoslavu Pajiću daje dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima "Advantis Capital Management" a.d. Banja Luka;

20
Razmatranje prijedloga Rješenja kojim se Milošu Grujiću daje dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima "Advantis Capital Management" a.d. Banja Luka;
Odluka -Rješenje kojim se Milošu Grujiću daje dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima "Advantis Capital Management" a.d. Banja Luka;

21
Razmatranje prijedloga odgovora na tužbu DUIF Aktiva Invest a.d. Banja Luka protiv rješenja Komisije za hartije od vrijednosti RS broj 06-UP-061-2386/09 od 06. 07.2009. godine kojim se ukida Odluka Društva o davanju prokure Srđanu Praštalu;
Odluka -Odgovor na tužbu DUIF Aktiva Invest a.d. Banja Luka protiv rješenja Komisije za hartije od vrijednosti RS broj 06-UP-061-2386/09 od 06. 07.2009. godine kojim se ukida Odluka Društva o davanju prokure Srđanu Praštalu;

22
Razmatranje Prijedloga pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o nadzoru nad učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti;
Odluka -Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nadzoru nad učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti;

23
Razno
Odluka ---
  Na vrh