120. sjednica Komisije na dan 29.01.2009.


1
Razmatranje zapisnika sa 118. i 119. sjednice Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske;
Odluka Usvojeni su zapisnici sa 118. i 119. sjednice Komisije

2
Razmatranje zahtjeva "NOVA LjUBLjANSKA BANKA" d.d. Ljubljana za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje emitenta "NLB RAZVOJNA BANKA" a.d. Banja Luka;
Odluka Rješenje kojim se NOVOJ LjUBLjANSKOJ BANCI" d.d. Ljubljana za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje emitenta "NLB RAZVOJNA BANKA" a.d. Banja Luka
01-УП-031-320/09 Rješenje119,52 KB

3
Razmatranje obavještenja emitenta, UT "LEOTAR" a.d. Trebinje o drugoj emisiji akcija prilikom smanjenja osnovnog kapitala;
Odluka Rješenje kojim se obavještenje UT "Leotar" a.d. Trebinje o drugoj emisiji akcija prilikom smanjenja osnovnog kapitala odbija kao neosnovano
01-Уп-031-321/09 Rješenje125,43 KB

4
Razmatranje prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju i objavljivanju informacija o poslovanju sa hartijama od vrijednosti;
Odluka Pravilnik o o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju i objavljivanju informacija o poslovanju sa hartijama od vrijednosti

5
Razmatranje zahtjeva Slobodana Pavlovića za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje emitenta "ŽITOPROMET" a.d. Bijeljina;
Odluka Rješenje kojim se Slobodanu Pavloviću odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje emitenta "ŽITOPROMET" a.d. Bijeljina
01-УП-031-323/09 Rješenje170,67 KB

6
Razmatranje zahtjeva Đure Stanojevića za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje emitenta "OPREMA" a.d. Bijeljina;
Odluka Rješenje kojim se Đuri Stanojeviću za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje emitenta "OPREMA" a.d. Bijeljina
01-УП-031-324/09 Rješenje118,89 KB

7
Razmatranje zahtjeva emitenta, BOBAR BANKA a.d. Bijeljina za izmjenu uslova sadržanih u prospektu za trinaestu emisiju akcija javnom ponudom;
Odluka Rješenje kojim se BOBAR BANKA a.d. Bijeljina odobrava izmjena uslova sadržanih u prospektu za trinaestu emisiju akcija javnom ponudom
01-УП-031-340/09 Rješenje121,39 KB

8
Razmatranje obavještenja emitenta JP "VODOVOD" a.d. Trebinje o drugoj emisiji akcija pretvaranjem neraspoređene dobiti u osnovni kapital;
Odluka Rješenje kojim se druga emisija akcija emitenta JP "VODOVOD" a.d. Trebinje pretvaranjem neraspoređene dobiti u osnovni kapital upisuje u registar emitenata
01-УП-031-325/08 Rješenje142,59 KB

9
Razmatranje prijedloga odgovora na upit Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka u vezi sa uračunavanjem cijene u aukciji za paket akcija prilikom utvrđivanja prosječne cijene na Berzi u postupku preuzimanja;
Odluka Odgovor na upit Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka u vezi sa uračunavanjem cijene u aukciji za paket akcija prilikom utvrđivanja prosječne cijene na Berzi u postupku preuzimanja
01-УП-031-326/09 Odgovor83,93 KB

10
Razmatranje zahtjeva emitenta "ZAVOD DISTROFIČARA" a.d. Banja Luka za upis u Registar emitenata kao simultano osnovano akcionarsko društvo;
Odluka Rješenje kojim se "ZAVOD DISTROFIČARA" a.d. Banja Luka upisuje u u Registar emitenata kao simultano osnovano akcionarsko društvo

11
Razmatranje mjera daljeg postupanja Komisije u vezi sa obavještenjem “VIM GmbH” iz Beča, “ASSECURA MANAGEMENT AG” iz Beča, , “Simplicus Establishment“ Vaduz i “Efil consulting Establishment“, Vaduz o sticanju akcija emitenta “JAHORINA OSIGURANjE” a.d. Pale;
Odluka Utvrđeno je da je zajednička obaveza na objavljivanje ponude za preuzimanje emitenta “JAHORINA OSIGURANjE” a.d. Pale za pravna lica “VIM GmbH” iz Beča, “ASSECURA MANAGEMENT AG” iz Beča, , “Simplicus Establishment“ Vaduz i “Efil consulting Establishment“, Vaduz nastupila dana 18.12.2008. godine

12
Razmatranje prijave emitenta Komunalno preduzeće "ROMANIJSKI BOŽUR" a.d. Sokolac za upis u Registar emitenata;
Odluka Rješenje kojim se Komunalno preduzeće "ROMANIJSKI BOŽUR" a.d. Sokolac za upisuje u Registar emitenata kao simultano osnovano akcionarsko društvo

13
Razmatranje prijedloga odgovora na upit Javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija "VRELO BIOŠTICA" a.d. Sokolac;
Odluka Odgovor na upit Javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija "VRELO BIOŠTICA" a.d. Sokolac
01-031-329/09 Odgovor61,08 KB

14
Razmatranje zaključka kojim se odbacuje zahtjev emitenta, „OSIGURANjE AURA“ a.d. Banja Luka, Knjaza Miloša bb, o odobrenju prospekta za drugu emisiju akcija privatnom ponudom;
Odluka Zaključak kojim se odbacuje zahtjev emitenta, „OSIGURANjE AURA“ a.d. Banja Luka, Knjaza Miloša bb, o odobrenju prospekta za drugu emisiju akcija privatnom ponudom, kao neuredan
01-УП-031-330/09 Zaključak o odbacivanju118,12 KB

15
Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju ispitne komisije;
Odluka Odluka o imenovanju ispitne komisije za 2009. godinu

16
Razmatranje zahtjeva Monet Broker a.d. Banja Luka za produženje dozvole Ljilji Marin za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u svojstvu brokera;
Odluka Rješenje kojim se Ljilji Marin produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u svojstvu brokera
01-УП-051-333/09 Rješenje89,53 KB

17
Razmatranje prijedloga zaključka na zahtjev Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d Banja Luka za preispitivanje rješenja Komisije kojim se nalaže izmjena Odluke o naknadama;
Odluka Zaključak kojim se dozovoljava ponavljanje postupka donošenja rješenja kojim se Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti a.d Banja Luka nalaže izmjena Odluke o naknadama
01-УП-051-363/09 Zaključak91,49 KB

18
Razmatranje zahtjeva Nova Banka a.d. Banja Luka, Filijala za poslovanje sa hartijama od vrijednosti Broker Nova, za produženje dozvole Borisu Kačavendi za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u svojstvu brokera;
Odluka Rješenje kojim se Borisu Kačavendi produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u svojstvu brokera;
01-УП-051-334/09 Rješenje137,28 KB

19
Razmatranje zahtjeva Hypo Alpe Adria a.d. Banja Luka, Odjel Hypo Broker, za produženje dozvole Siniši Božiću dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u svojstvu brokera;
Odluka Rješenje kojim se Siniši Božiću daje dozvola za za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u svojstvu brokera
01-УП-051-335/09 Rješenje145,85 KB

20
Razmatranje prijedloga odgovora na tužbu Srđana Praštala na zaključak Komisije za hartije od vrijednosti RS kojim se prekida postupak davanja saglasnosti na njegovo imenovanje za direktora Društva za upravljanje investicionim fondovima "Aktiva Invest" a.d. Banja Luka;
Odluka Odgovor na tužbu Srđana Praštala na zaključak Komisije za hartije od vrijednosti RS kojim se prekida postupak davanja saglasnosti na njegovo imenovanje za direktora Društva za upravljanje investicionim fondovima "Aktiva Invest" a.d. Banja Luka

21
Razmatranje zahtjeva DUIF "EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka za davanje saglasnosti na imenovanje Athanasiosa Ktoridesa za člana Upravnog odbora Društva;
Odluka Zaključak kojim se zahtjev DUIF "EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka za davanje saglasnosti na imenovanje Athanasiosa Ktoridesa za člana Upravnog odbora Društva odbacuje kao neuredan
01-УП-051-336/09 Zaključak88,63 KB

22
Analiza ispunjenosti uslova za posao upravljanja portfeljom hartija od vrijednosti za račun klijenta, za berzanskog posrednika „Eurobroker“ a.d. Banja Luka;
Odluka Usvojena je analiza ispunjenosti uslova za posao upravljanja portfeljom hartija od vrijednosti za račun klijenta, za berzanskog posrednika „Eurobroker“ a.d. Banja Luka

23
Prijedlog mjera za berzanskog posrednika Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka – odjeljenje za poslovanje sa hartijama od vrijednosti Hypo Broker, po osnovu Zapisnika o izvršenom nadzoru broj 01–UP-061–5229/08 od 11.12.2008. godine;
Odluka Rješenje kojim se berzanskom posredniku Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka – odjeljenje za poslovanje sa hartijama od vrijednosti Hypo Broker oduzima dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti,
01-УП-061-384/09 Rješenje183,05 KB

24
Razmatranje nalaza i mišljenja povodom izvršene redovne kontrole nad Društvom za upravljanje investicionim fondovima "Bors Invest" a.d. Banja Luka;
Odluka Usvojen je nalaz i mišljenje povodom izvršene redovne kontrole nad Društvom za upravljanje investicionim fondovima "Bors Invest" a.d. Banja Luka

25
Kratkoročna strategija razvoja informacionog sistema Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za 2009. godinu;
Odluka Usvojena je kratkoročna strategija razvoja informacionog sistema Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za 2009. godin

26
Razmatranje prijedloga zaključka kojim se berzanskom posredniku "Eqius Investments" a.d. Banja Luka, dozvoljava produženje roka određenim rješenjem Komisije broj 01-UP-051-4984/08 od 28.11.2008. godine za dostavljanje dokaza o izmirenju svih obaveza prema klijentima;
Odluka Zaključak kojim se berzanskom posredniku "Eqius Investments" a.d. Banja Luka, dozvoljava produženje roka određenim rješenjem Komisije broj 01-UP-051-4984/08 od 28.11.2008. godine za dostavljanje dokaza o izmirenju svih obaveza prema klijentima
01-УП-051-402/09 Zaključak100,62 KB

27
Razno
Odluka ---
  Na vrh