143. sjednica Komisije na dan 16.10.2009.


1
Razmatranje Zapisnika sa 142. sjednice Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske;
Odluka - Usvojen Zapisnik sa 142. sjednice Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske

2
Razmatranje prijedloga Rješenja sa nalogom za otklanjanje nepravilnosti u vezi sa postupkom preuzimanja emitenta "KOMO" a.d. Modriča;
Odluka - Rješenje sa nalogom za otklanjanje nepravilnosti u vezi sa postupkom preuzimanja emitenta "KOMO" a.d. Modriča
01-УП-031-3379/09 Rješenje86,92 KB

3
Razmatranje dopisa Nevenke Stanić, Miće Milovanovića i Draženka Šukala u vezi sa odlukom upravnog odbora o sazivanju šeste vanredne sjednice skupštine akcionara kod emitenta "Tržnica" a.d. Banja Luka;
Odluka - Odgovor na dopis Nevenke Stanić, Miće Milovanovića i Draženka Šukala u vezi sa odlukom upravnog odbora o sazivanju šeste vanredne sjednice skupštine akcionara kod emitenta "Tržnica" a.d. Banja Luka;
01-031-3380/09 Odgovor124,53 KB

4
Razmatranje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv emitenta "ALPOS" a.d. Prnjavor zbog neobjavljivanja revizorskih izvještaja za 2007. i 2008. godinu;
Odluka - Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv emitenta "ALPOS" a.d. Prnjavor zbog neobjavljivanja revizorskih izvještaja za 2007. i 2008. godinu;

5
Razmatranje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv emitenta "VETERINARSKA STANICA" a.d. Gradiška zbog neobjavljivanja revizorskih izvještaja za 2007. i 2008. godinu;
Odluka - Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv emitenta "VETERINARSKA STANICA" a.d. Gradiška zbog neobjavljivanja revizorskih izvještaja za 2007. i 2008. godinu;

6
Razmatranje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv emitenta "AUTOSERVIS" a.d. Šamac zbog neobjavljivanja revizorskih izvještaja za 2007. i 2008. godinu;
Odluka - Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv emitenta "AUTOSERVIS" a.d. Šamac zbog neobjavljivanja revizorskih izvještaja za 2007. i 2008. godinu;

7
Razmatranje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv emitenta "KOPEKS" a.d. Šamac zbog neobjavljivanja mišljenja nadzornog odbora o finansijskim izvještajima za 2007. i 2008. godinu;
Odluka - Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv emitenta "KOPEKS" a.d. Šamac zbog neobjavljivanja mišljenja nadzornog odbora o finansijskim izvještajima za 2007. i 2008. godinu;

8
Razmatranje prijedloga odgovora na upit Društva sa ograničenom odgovornošću "TUZLAFARM" Tuzla u vezi sa primjenom člana 8. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava;
Odluka - Odgovor na upit Društva sa ograničenom odgovornošću "TUZLAFARM" Tuzla u vezi sa primjenom člana 8. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava;
01-031-3385/09 Odgovor na upit79,51 KB

9
Razmatranje zahtjeva emitenta "KOSIG DUNAV OSIGURANjE" a.d. Banja Luka za odobrenje izmjena i dopuna prospekta za petu emisiju akcija javnom ponudom;
Odluka - Odgovor na zahtjev emitenta "KOSIG DUNAV OSIGURANjE" a.d. Banja Luka za odobrenje izmjena i dopuna prospekta za petu emisiju akcija javnom ponudom;
01-УП-031-3386/09 Rješenje94,27 KB

10
Razmatranje obavještenja emitenta UT "LEOTAR" a.d. Trebinje o drugoj emisiji akcija prilikom smanjenja osnovnog kapital;
Odluka -

11
Razmatranje zahtjeva Vere Bokić u vezi pravnog mišljenja po pitanju sazivanja skupštine akcionara Swisslion Industriji alata a.d. Trebinje, od strane malih akcionara;
Odluka - Odgovor na zahtjev Vere Bokić u vezi pravnog mišljenja po pitanju sazivanja skupštine akcionara Swisslion Industriji alata a.d. Trebinje, od strane malih akcionara;
01-031-3387/09 Odgovor135,50 KB

12
Razmatranje dopisa Gostimira Jaćimovića i Nevenke Stanić u vezi sa sazivanjem šeste vanredne skupštine akcionara u "Tržnica" a.d. Banja Luka;
Odluka - Odgovor na dopis Gostimira Jaćimovića i Nevenke Stanić u vezi sa sazivanjem šeste vanredne skupštine akcionara u "Tržnica" a.d. Banja Luka;
01-031-3388/09 Odgovor79,63 KB

13
Razmatranje prijedloga zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv “ARGENTUM 09“ d.o.o. Srebrenica i Milorada Motike zbog neobjavljivanja ponude za preuzimanje emitenta “UNIS-FEROS” a.d. Srebrenica;
Odluka - Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv “ARGENTUM 09“ d.o.o. Srebrenica i Milorada Motike zbog neobjavljivanja ponude za preuzimanje emitenta “UNIS-FEROS” a.d. Srebrenica;
01-УП-031-3389/09 Zahtjev136,33 KB

14
Razmatranje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv Saše Vajića zbog neobjavljivanja ponude za preuzimanje emitenta "DIAL" a.d. Teslić;
Odluka - Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Saše Vajića zbog neobjavljivanja ponude za preuzimanje emitenta "DIAL" a.d. Teslić;
01-УП-031-3390/09 Zahtjev131,24 KB

15
Razmatranje zahtjeva EUROBROKER a.d. Banja Luka za produženje dozvole za obavljanje poslova brokera Milani Ostić;
Odluka - Rješenje o produženju dozvole za obavljanje poslova brokera Milani Ostić;
01-УП-051-3374/09 Rješenje134,59 KB

16
Razmatranje zahtjeva Pavlović Internacionalne Banke a.d. Slobomir, Bijeljina - Odjeljenje za poslovanje sa hartijama od vrijednosti za davanje saglasnosti na imenovanje rukovodioca Odjeljenja;
Odluka - Rješenje o davanju saglasnosti na imenovanje rukovodioca Odjeljenja za poslovanje sa hartijama od vrijednosti, Pavlović Internacionalne Banke a.d. Slobomir, Bijeljina;
01-УП-051-3373/09 Rješenje92,83 KB

17
Razmatranje zahtjeva za davanje saglasnosti na imenovanje Edvinasa Navickasa za člana Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima "BALKAN INVESTMENT MANAGEMENT" a.d. Banja Luka;
Odluka - Rješenje o davanju saglasnosti na imenovanje Edvinasa Navickasa za člana Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima "BALKAN INVESTMENT MANAGEMENT" a.d. Banja Luka;
01-УП-051-3372/09 Rješenje89,68 KB

18
Razmatranje prijedloga dopune zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka broj 01-UP-061-2942/09 od 07.09.2009. godine, po dopisu Osnovnog suda u Banjoj Luci;
Odluka - Dopuna zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka broj 01-UP-061-2942/09 od 07.09.2009. godine, po dopisu Osnovnog suda u Banjoj Luci;

19
Razmatranje prijedloga žalbe na Rješenje Osnovnog sudas Teslić u vezi obustavljenog prekršajnog postupka protiv ELGRAD d.o.o. Teslić i odgovornog lica;
Odluka - Žalba na Rješenje Osnovnog sudas Teslić u vezi obustavljenog prekršajnog postupka protiv ELGRAD d.o.o. Teslić i odgovornog lica;

20
Razno
Odluka ---
  Na vrh