OznakaPreduzеćeObaveznik% u kapitalu emitenta
30.09.2020. DSTC-R-A "DISTRIBUTIVNI CENTAR" a.d. Bijeljina "Revisio" d.o.o. Bijeljina 37,67%
30.09.2020. DSTC-R-A "DISTRIBUTIVNI CENTAR" a.d. Bijeljina Goran Marković 9,22%
  Na vrh