OznakaNaziv emitentaPonudilac (lica koja zajednički djeluju)Datum nastanka obaveze% vlasništva
GRDP-R-A GP „GRADIP“ a.d. Prnjavor Branimir Bijelić 27.08.2021.18,89000% 21.09.2021.
GRDP-R-A GP „GRADIP“ a.d. Prnjavor GP „LjUBIĆ“ a.d. Prnjavor 27.08.2021.41,40000% 21.09.2021.
PTKZ-R-A "POTKOZARJE" a.d. Gradiška Dubravko Posavec 22.03.2011.56,47861% 17.12.2020.
PTKZ-R-A "POTKOZARJE" a.d. Gradiška Tomislav Vincek 22.03.2011.17,21000% 17.12.2020.
  Na vrh