OznakaNaziv emitentaPonudilac (lica koja zajednički djeluju)Datum nastanka obaveze% vlasništva
LIVN-R-A "LIVNICA" a.d. Ljubija Dragan Čorokalo 04.10.2018.29,85000% 30.11.2018.
LIVN-R-A "LIVNICA" a.d. Ljubija "Grupa Fortis" d.o.o. Banja Luka 04.10.2018.14,99000% 30.11.2018.
LIVN-R-A "LIVNICA" a.d. Ljubija "EGZOTIK" d.o.o. Prijedor 04.10.2018.0,84000% 30.11.2018.
LIVN-R-A "LIVNICA" a.d. Ljubija "PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor 04.10.2018.34,81000% 30.11.2018.
DROS-R-A "DRINA OSIGURANjE" a.d. Milići Cvija Stjepanović 11.10.2018.10,00000% 16.11.2018.
DROS-R-A "DRINA OSIGURANjE" a.d. Milići "MILEKS" d.o.o. Milići 11.10.2018.50,06000% 16.11.2018.
DROS-R-A "DRINA OSIGURANjE" a.d. Milići "PROGRES AD" d.o.o. Zvornik 11.10.2018.18,00000% 16.11.2018.
DROS-R-A "DRINA OSIGURANjE" a.d. Milići "BOKSIT" a.d. Milići 11.10.2018.21,82000% 16.11.2018.
  Na vrh