OznakaNaziv emitentaPonudilac (lica koja zajednički djeluju)Datum nastanka obaveze% vlasništva
MPIM-R-A "MPI MODRIČA" a.d. Modriča "KIM TEC" d.o.o. Modriča 19.06.2018.50,69000% 06.08.2018.
MPIM-R-A "MPI MODRIČA" a.d. Modriča "M SAN ULAGANjA" d.o.o.Zagreb 19.06.2018.24,89000% 06.08.2018.
KMNL-R-A "KAMENOLOMI" a.d. Zvornik "TREND" d.o.o. Zvornik 28.06.2018.85,10000% 06.08.2018.
  Na vrh