[DROS-R-A] "DRINA OSIGURANjE" a.d. Milići

  
Oznaka DROS-R-A
Naziv emitenta "DRINA OSIGURANjE" a.d. Milići
Ime i prezime / naziv vlasnika "BOKSIT" a.d. Milići
Broj HOV1.490
Način sticanja Na berzi
% u kapitalu emitenta21,82000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja)21,82510%
Datum nastanka obaveze11.10.2018
Zabranjeno pravo glasa 25.10.2018
Utvrđena obaveza
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude 2.11.2018
Preuzimanje u toku? 16.11.2018
Preuzimanje završeno? 18.12.2018
  Na vrh