[DROS-R-A] "DRINA OSIGURANjE" a.d. Milići

  
Oznaka DROS-R-A
Naziv emitenta "DRINA OSIGURANjE" a.d. Milići
Ime i prezime / naziv vlasnika "MILEKS" d.o.o. Milići
Broj HOV3.418
Način sticanja Na berzi
% u kapitalu emitenta50,06000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja)50,16840%
Datum nastanka obaveze11.10.2018
Zabranjeno pravo glasa 25.10.2018
Utvrđena obaveza
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude 2.11.2018
Preuzimanje u toku? 16.11.2018
Preuzimanje završeno? 18.12.2018
  Na vrh