[DROS-R-A] "DRINA OSIGURANjE" a.d. Milići

  
Oznaka DROS-R-A
Naziv emitenta "DRINA OSIGURANjE" a.d. Milići
Ime i prezime / naziv vlasnika "PROGRES AD" d.o.o. Zvornik
Broj HOV1.229
Način sticanja Na berzi
% u kapitalu emitenta18,00000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja)18,00210%
Datum nastanka obaveze11.10.2018
Zabranjeno pravo glasa 25.10.2018
Utvrđena obaveza
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude 2.11.2018
Preuzimanje u toku? 16.11.2018
Preuzimanje završeno? 18.12.2018
  Na vrh