Pretraga obavještenja
DatumNazivObavještenje 
27.07.2015. Odluka O smanjenju naknada
Priložen fajl Snimi Fajl
03.04.2015. Poziv Za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima
Priložen fajl Snimi Fajl
25.03.2015. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima Narodna skupština Republike Srpske je Zaključkom broj: 02/1-021-296/15 od 06. marta 2015. godine odlučila da Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima uputi na javnu raspravu, jer se navedenim Nacrtom zakonom uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane i o kojima je neophodno da se najšire konsultuju zainteresovani organi i organizacije, naučne i stručne institucije.
Priložen fajl Snimi Fajl
02.03.2015. Odluka O utvrđivanju ispitnih rokova do kraja 2015. godine
Priložen fajl Snimi Fajl
02.12.2014. Saopštenje za javnost U vezi sa postupanjima ovlašćenog procjenjivača
Priložen fajl Snimi Fajl
01.11.2014. Odluka O oslobađanju plaćanja naknade iz tačke II podtačka 15. Tarife naknada onih emitenata čiji su transakcioni računi kod komercijalnih banaka blokirani u periodu od najmanje 60 dana.
Priložen fajl Snimi Fajl
10.10.2014. Rješenje Javna opomena berzanskom posredniku Advantis broker a.d. Banja Luka
Priložen fajl Snimi Fajl
03.09.2014. Rezultati konkursa Za izbor najboljih radova iz oblasti finansija za 2013. godinu
Priložen fajl Snimi Fajl
20.05.2014. Informacija Zaposleni Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske odlučili su o izdvajanju jedne dnevnice za pomoć ugroženim na poplavljenim područjima.
Priložen fajl Snimi Fajl
03.03.2014. Rješenje O trajnom oduzimanju dozvole "Balkan investment menadžment" a.d. Banja Luka
Priložen fajl Snimi Fajl
1 2 34 5
  Na vrh