Pretraga obavještenja
DatumNazivObavještenje 
18.09.2018. Zaključak Sa sjednice Savjeta za računovodstvo i reviziju Republike Srpske na temu korigovanih finansijskih izvještaja
Priložen fajl Snimi Fajl
07.12.2017. Seminar 18. decembar 2017. godine, seminar:
"Primjena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u sektoru hartija od vrijednosti, osiguranja i mikrokreditnih organizacija"

Više informacija
Obrazac prijave
Priložen fajl Snimi Fajl
11.07.2017. Odluka O sadržini i izgledu službene legitimacije
Priložen fajl Snimi Fajl
10.02.2017. Odluka O smanjenju naknada
Priložen fajl Snimi Fajl
11.01.2017. Rješenje Društvu za upravljanje investicionim fondovima Invest nova a.d. Bijeljina oduzima se saglasnost na imenovanje Aleša Musara za člana Upravnog odbora
Priložen fajl Snimi Fajl
13.12.2016. Rješenje Društvu za upravljanje investicionim fondovima Invest nova a.d. Bijeljina i Stevanu Radiću, odgovornom licu u pravnom licu, izriče se javna opomena
Priložen fajl Snimi Fajl
18.08.2016. Rješenje Izriče se javna opomena Društvu za upravljanje investicionim fondovima Polara invest a.d. Banja Luka i Igoru Dodigu, odgovornom licu u pravnom licu.
Priložen fajl Snimi Fajl
18.08.2016. Odluka O oslobađanju od plaćanja naknade
Priložen fajl Snimi Fajl
01.07.2016. Odluka Stavlja se van snage Pravilnik o ulaganju zatvorenih investicionih fondova s javnom ponudom u nekretnine.
Priložen fajl Snimi Fajl
01.07.2016. Saopštenje za javnost O ulozi Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske u postupku u kojem emitent hartija od vrijednosti vrši javnu ponudu hartija od vrijednosti
Priložen fajl Snimi Fajl
12 3 4 5
  Na vrh