Odobrenje prospekta

OznakaNaziv emitentaVrsta emisijeRBOdobrenje/odbijanje prospektaIzvještaj o rezultatimaUpis u registar emitenataVrijednostОдбијена ?
GRDA "GRAĐA" trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka Privatna ponuda 2 11.03.2008.   600.000
HBSN Hotel "BOSNA" a.d. Banja Luka Privatna ponuda 2 11.03.2008.   5.800.000
  REPUBLIKA SRPSKA, GRAD BANjA LUKA Javna ponuda 1 07.03.2008.   7.000.000
PIBB "PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK" a.d. Slobomir, Bijeljina Javna ponuda 10 29.02.2008.   574.713
GOVF "FARMLAND" akcionarsko društvo Nova Topola Privatna ponuda 3 29.02.2008.   8.300.000
RKDO "RUDNIK KREČNjAKA" a.d. Doboj Privatna ponuda 0 22.02.2008.   4.178.796
TKDO "TVORNICA KREČA" a.d. Doboj Privatna ponuda 2 22.02.2008.   9.309.498
KDVO Akcionarsko društvo za osiguranje "KOSIG DUNAV OSIGURANjE" ,sa potpunom odgovornošću, Banja Luka Privatna ponuda 0 08.02.2008.   2.660.000
PSCT Prodajno servisni centar "TAM" a.d. Banja Luka Privatna ponuda 3 08.02.2008. 03.03.2008.05.03.2008.940.000
RUDI Akcionarsko društvo "RUDING" Ugljevik Javna ponuda 4 08.02.2008.   1.100.000
1 2 3 4 56 7
  Na vrh